Fréttir

Niðurstöður PISA – könnunar í skólunum í Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu.

 

Niðurstöður PISA – könnunar í skólunum í Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu.

 

Í ljósi mikillar umfjöllunar í fjölmiðlum fyrr í vetur um niðurstöður PISA-könnunarinnar 2015 í grunnskólum, versnandi útkomu íslenskra nemenda og þá sérstaklega nemenda á landsbyggðinni, er gaman að geta sagt frá stórbættum árangri nemenda skólanna fimm í Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, Laugalandsskóla, Grunnskólans á Hellu, Hvolsskóla, Víkurskóla og Kirkjubæjarskóla.

PISA – rannsóknin er alþjóðleg rannsókn sem framkvæmd er á þriggja ára fresti og metur breytingar á frammistöðu nemenda og stöðu þeirra við lok skyldunáms.

Vegna smæðar skólanna okkar birtir Menntamálastofnun ekki útkomu einstakra skóla heldur alls svæðisins í heild, sem kom mjög vel út og var um umtalsverða hækkun í öllum þremur greinum könnunarinnar að ræða frá árinu 2012. Árangurinn var jafnframt bæði yfir landsmeðaltali og OECD – meðaltali í öllum greinum.

Af sömu ástæðu, þ.e. smæðar skólanna, eru niðurstöðurnar settar fram með nokkrum fyrirvörum um áreiðanleika og há vikmörk og verður að hafa hvorttveggja í huga við umfjöllun um þær.

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir niðurstöður PISA – könnunarinnar árin 2012 og 2015 í skólunum fimm á þjónustusvæði skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu:

Læsi á náttúruvísindi 2012

Meðaltal læsis á náttúruvísindi í skólunum fimm Öryggisbil frá

 

 

Öryggisbil til

 

 

Meðaltal fyrir

Ísland

 

Meðaltal fyrir OECD

 

451 432 471 478 498

Læsi á náttúruvísindi 2015

Meðaltal læsis á náttúruvísindi í skólunum fimm Öryggisbil frá

 

 

Öryggisbil til

 

 

Meðaltal fyrir Ísland

 

Meðaltal fyrir OECD

 

503 474 531 473 493

 

Læsi á stærðfræði 2012

Meðaltal læsis á stærðfræði í skólunum fimm Öryggisbil frá

 

 

Öryggisbil til

 

 

Meðaltal fyrir Ísland

 

Meðaltal fyrir OECD

 

474 456 491 493 494

Læsi á stærðfræði 2015

Meðaltal læsis á stærðfræði í skólunum fimm Öryggisbil frá

 

 

Öryggisbil til

 

 

Meðaltal fyrir Ísland

 

Meðaltal fyrir OECD

 

505 476 535 488 490

 

Lesskilningur 2012

Meðaltal í lesskilningi í skólunum fimm Öryggisbil frá

 

 

Öryggisbil til

 

 

Meðaltal fyrir Ísland

 

Meðaltal fyrir OECD

 

468 447 489 483 496

Lesskilningur 2015

Meðaltal í lesskilningi í skólunum fimm Öryggisbil frá

 

 

Öryggisbil til

 

 

Meðaltal fyrir Ísland

 

Meðaltal fyrir OECD

 

510 476 543 482 493

Það er sannarlega ánægjulegt að geta sagt frá þessum góðu niðurstöðum og ekki síður fram-förunum sem við þökkum samstilltu átaki starfsfólks skólanna, foreldra og nemenda, en á undanförnum árum hefur í auknum mæli verið lögð áhersla á markvissa lestrar- og lesskilningsþjálfun í öllum bekkjum grunnskólanna.

Meðal annars hefur verið kallað eftir auknu samstafi og þátttöku foreldra og forráðamanna í lestrarþjálfun nemendanna. Einnig hafa verið teknar upp skimanir í lestri í ákveðnum bekkjum, þar sem markvisst er leitað að börnum með lestrarerfiðleika og síðan unnið út frá niðurstöðunum í skipulagningu kennslunnar.

Við fögnum þessum niðurstöðum, lítum á þær sem vísbendingu um að við séum á réttri leið og vonum sannarlega að þær verði hvatning til nemenda, foreldra og starfsfólks skóla til frekari dáða og áframhalds á þessari braut.

css.php